Historyczne wyniki

5

Jeśli chcesz dodać historyczne wyniki innych krajów postępuj w następujący sposób: Przede wszystkim, należy otworzyć edytory. Następnie przejść do Asystenci/Lista Krajów i poszukać kraju, który chcesz edytować. Zanotuj jego numer ID. Następnie przejdź do folderu […]