Eliminacja C++ Runtime Error w FIFA Manager

11

Poradnik ten wyeliminowuje błędy bibliotek Microsoft Visual C++ Runtime Library, spotykane najczęściej w trybie 3D. Użycie tej metody nie jest równoznaczne z wyeliminowaniem każdej możliwości wystąpienia błędu. Chciałbym podkreślić, że niestosowanie się ściśle do zaleceń w poradniku może grozić uszkodzeniem systemu i gry!

 

 

System Windows XP
1. Przed przystąpieniem do edycji pliku systemowego robimy kopie ustawień systemowych.(Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Narzędzia systemowe/Przywracanie systemu i ustawiamy nowy punkt)
2. Po utworzeniu kopii naciskamy prawym przyciskiem na Mój komputer i wybieramy Właściwości.
3. W oknie które nam wyskoczy wybieramy zakładkę Zawansowane, a następnie Ustawienia Uruchamianie i odzyskiwanie.

4. W nowym oknie wybieramy Edytuj. Po którym wyskoczy nam plik tekstowy Boot.ini.

Standardowy wygląd pliku boot.ini, interesuje nas zaznaczona wartość.

5. Tutaj musimy dodać nowy tekst: /PAE /3GB /USERVA=2990 Po dodaniu tekst powinień wyglądać tak: … /fastdetect /noexecute=optin /usepmtimer /PAE /3GB /USERVA=2990
6. Po tej operacji wybieramy Plik/Zapisz i restart systemu (jeśli system nie chciałby się uruchomić naciśnij F8 przed startem systemu i wybierz ostatnia dobra konfiguracja).
7. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie pora na kolejny krok. Wchodzimy na stronę http://www.ntcore.com/exsuite.php i ściągamy aplikacje Explorer Suite.
8. Po instalacji uruchamiamy CFF Exploer, następnie z górnego menu wybieramy File/Open i wskazujemy programowi plik Manager09.exe.

9. Po lewej stronie wybieramy File Header, a następnie z lewej strony naciskamy na Click here.

10. W oknie które nam wyskoczy zaznaczamy opcje: App can handle> 2gb adressest. Zostaje nam teraz zapisać aktualne zmiany, czyli File/Save i uruchomić grę.

System Windows Vista
1.W systemie Windows Vista musisz mieć uprawnienia Administratora przed przystąpieniem do edycji pliku.
2.Otwieramy menu start/Akcesoria/Wiersz polecenia.
3.W oknie które wyskoczy wpisujemy: bcdedit /set IncreaseUserVA 3072 i Enter
4.Po restarcie systemu postępujemy od kroku 7 w opisie Windows XP.

Poradnik pochodzi z niemieckiej wersji forum, autorem jest członek ekipy Bright Future. Każdy krok został przeze mnie sprawdzony indywidualnie.