Dodawanie nowych funkcji do FIFAM10 – ostatnie podrygi

brightfuture
Już tylko jeden dzień pozostał twórcom gry na implementowanie nowych funkcji do gry. Potem nastąpi długi okres wykrywania i eliminowania bugów. Pora więc na kolejny raport odnoszący się do nowych opcji dodanych do gry FIFA Manager 10. Zaczynamy od funkcji Okrzyków Managera, która będzie dostępna zarówno w trybie 3D jak i tekstowym. Już wcześniej informowaliśmy Was o zakończeniu prac nad tą opcją w trybie 3D, dzisiaj natomiast dowiedzieliśmy się, że funkcja ta została w pełni ukończona w trybie tekstowym. Będziemy informowani o tym, jak długo nasze okrzyki będą jeszcze miały efekt podczas spotkania oraz co o tym wszystkim sądzi arbiter. Jak dobrze o tym wiecie, zbyt częste udzielanie wskazówek naszym podopiecznym może skutkować odesłaniem Was na trybuny.
W trybie natychmiastowych wyników oraz wideotekstu będzie możliwe zatrzymanie meczu w dowolnym momencie. Dzięki temu będziemy mogli w każdej chwili dokonać zmiany zawodnika czy też skorygować taktykę. Dodano również przycisk, za pomocą którego możliwe będzie przywołanie okna ze statystykami w dowolnym momencie. Opcja ta została zaczerpnięta z trybu tekstowego. Poprawiono też rozmowy z zawodnikami oraz opcję wejścia z klubem na giełdę, dzięki czemu będziemy mogli lepiej rozdysponować środki pieniężne pomiędzy różne budżety. W trybie rozgrywki Online dodano opcję gwarantującą menadżerom prowadzącym słabsze kluby pewną rekompensatę na samym starcie gry.
Więcej informacji wkrótce.