Regulamin i polityka prywatności

I. Podstawowe definicje

1. FIFAM.info – wortal internetowy o tematyce poświeconej grom komputerowym.

2. Zasoby – materiały udostępniane na stronach FIFAM.info – na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym “Regulaminie serwisu” (zwanym dalej Regulaminem).

3. Użytkownik – osoba, korzystającą z zasobów FIFAM.info – w zakresie ściśle przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 

II. Postanowienia ogólne

1.Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania wortalu internetowego Bweb Group – Bartosz Kiewra, który znajduje się pod adresem URL: http://www.FIFAM.info/. Regulamin zawiera również przepisy korzystania z zasobów portalu – w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.

2. Korzystanie z zasobów FIFAM.info jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Właścicielem FIFAM.info jest Bweb Group – Bartosz Kiewra Staszica 16/1 | 59-400 Jawor NIP: 695 140 99 44 | REGON: 021179468  (zwany dalej Bweb Group)

4. Korzystanie z FIFAM.info jest nieodpłatne.

 

III. Techniczne uwarunkowania

1. Właściwe wyświetlanie stron FIFAM.info oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bweb Group możliwe jest po uprzednim spełnieniu następujących, minimalnych wymagań technicznych:

•    Zainstalowanie i użycie przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome w możwie najnowszej wersji.

•    Wszystkie przeglądarki powinny mieć zainstalowane i poprawnie skonfigurowane oprogramowaniem do obsługi skryptów i aplikacji Java.

•    Do wyświetlania niektórych obiektów i informacji, może być konieczne zastosowanie oprogramowania Flash Player 8 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.

•    Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

 

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z FIFAM.info zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz netetykietą.

3. Zamieszczone w FIFAM.info zasoby chronione są prawem autorskim.

4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów FIFAM.info jako podstawy do prowadzenia przez Użytkownika wszelkiej działalności komercyjnej, opartej o zawarte w portalu informacje i narzędzia.

5. Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą autorów lub podmiotów uprawnionych do wydania odpowiednich decyzji.

 

V. Ochrona danych osobowych:

1. Bweb Group nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników. 

 

VI. Gromadzenie danych osobowych:

1. Bweb Group posiada bazę informacji o użytkownikach FIFAM.info. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu. Z reguły są to imiona i nazwiska użytkowniku i wymagany aktualny adres e-mail.

2. Bweb Group daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.  

 

VII. Cookies oraz adres IP

1. Ze względów technicznych, FIFAM.info korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbiera informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z FIFAM.info, za co Bweb Group nie odpowiada.

VII. Wiadomości/Reklama

1. Bweb roup zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom FIFAM.info niezapowiedzianych wiadomości w tym reklam, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności serwisu. 

 

V. Wyłączenie odpowiedzialności Bweb Group

1. Bweb Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika z zasobów FIFAM.info w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako FIFAM.info.

2. Zasoby FIFAM.info, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz z należytą starannością, jednak Bweb Group nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.

3. Bweb Group zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów FIFAM.info bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.