Jeżeli zgłaszałeś się do rozgrywek FIFAM League to niezwłocznie dokonaj potwierdzenia swojego startu!!!

Jeżeli zgłaszałeś się do rozgrywek FIFAM League to niezwłocznie potwierdź swój udział w rozgrywkach!!!