Import plików *.fsh do pliku *.big

3

Maiłem swego czasu pewna irytującą sytuację podczas tworzenia pewnego dodatku, otóż mimo wielu prób gra zawsze wyskakiwała do Windowsa. Okazało się że problem leżał w nieodpowiedniej kompresji plików. Wszystko zaczęło działać dopiero po zastosowaniu prezentowanej metody importu plików *.fsh

Niezbędne do przeprowadzenia tej operacji będą trzy pliki, które można pobrać z tego linku: import.zip

Po pobraniu i rozpakowaniu archiwum zaczynamy edytować plik instalacyjny, w tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na pliku o nazwie Install.bat.Następnie wybieramy opcję edytuj.

@echo off
echo.
echo ##### NAZWA INSTALACJI #####
echo.

impbig /i zdata_YY.big XX.fsh XX.fsh /c
YY – nazwa pliku zdata do którego chcemy importować pliki *.fsh
XX – nazwa pliku który chcemy zastąpić, oraz nazwa pliku który będzie go zastępował (nazwy muszą być idenetyczne).

echo.
echo ##### OK #####
echo.
pause
echo.
genbh.exe
echo.
del XX.fsh – polecenie usuwający kopie pliku po instalacji
del GenBH.exe – polecenie usuwający kopie pliku po instalacji
del ImpBIG.exe – polecenie usuwający kopie pliku po instalacji
del Install.bat – polecenie usuwający kopie pliku po instalacji
EXIT

Gdy zakończymy edycje pliku instalcyjengo, przenosimy go wraz z pozostałymi 2 plikami oraz z plikami które chcemy importować do folderu data (w katalogu z grą)
Uruchamiamy plik Install.bat, postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekaranie.

Uwaga: Pliki do importu nie mogą posiadać żadnej kompresji.