Jak dodać własne przedmioty do “życia prywatnego”

6

Dodajemy Swoje Własne Przedmioty:
Po pierwsze, specjalny plik jest wyznaczony do każdej kategorii. Wszystkie przedmioty muszą zostać umieszczone w tych plikach.

Odpowiednie zdjęcia muszą być skopiowane do folderu user\objects\picture (katalog user znajdziesz w głównym folderze z grą). Wszystkie grafiki muszą mieć rozmiar 820×510 i być zapisane formacie .BPM lub .TGA.

Dodanie/Zmiana samochodów
Plik: car.txt (FIFA MANAGER\user\objects)
Format linii: BMW M3,50000,m3.bmp,2005
Opis: Imię przedmiotu w grze, cena, nazwa grafiki, ‘Innowacja Roku’.

Innowacja Roku
Dzięki niej możesz ustalić żeby np. jedno auto wyszło dopiero w roku 2010, a kolejne w 2020. Lista ‘Innowacja Roku’ powinna być posortowana. Musisz umieścić te auta w przedostatniej linii na liście. Jeżeli zlekceważysz to pojawienie się samochodów będzie pomieszane.

Zapis w grze:
Zmiany te nie mają wpływu na juz zapisaną grę. Jeśli usuniesz jakąś grafikę nie będzie ona wyświetlana w aktualnym zapisie.

Dodanie/Zmiana domów
Plik:: house.txt (FIFA MANAGER\user\objects)
Format linii: Apartament,50000,40,apartament.bmp,2005
Opis: Imię przedmiotu w grze, cena, metry kwadratowe, nazwa grafiki, ‘Innowacja Roku’.
Takie same reguły jak w przypadku aut.

Dodanie/Zmiana wyposażenia
Plik: furnishings.txt (FIFA MANAGER\user\objects)
Format linii: Pool-table,3000,20,pool.bmp,0,2005

Opis: Imię przedmiotu w grze, cena, wymagane miejsce, nazwa grafiki, zmiana wartości, ‘Innowacja Roku’.

Mamy tutaj specjalny atrybut.

Zmiana wartości Czwartą cecha jest zmiana wartości danego przedmiotu. Jeżeli umieszczasz nowy przedmiot, powinieneś oznaczyć go jako ‘1’, jeżeli powinno mieć to pozytywną zmianę wartości (np. własność). W przypadku przedmiotu, który traci wartość (np. towary), powinieneś oznaczyć ją jako ‘0’.

Dodanie/Zmiana luksusów
Plik: luxury.txt (FIFA MANAGER\user\objects)
Format linii: Golf equipment,5000,golf.bmp,0,2005
Opis Imię przedmiotu w grze, cena, nazwa grafiki, zmiana wartości, ‘Innowacja Roku’.
Takie same reguły jak w przypadku wyposażenia.