Dodawanie zdjęć do gry

7

Zbiór poradników zawierających sposoby dodawania zdjęć do gry. Dowiecie się jaki sposób dodać fotki managerów, prezesów, miast, stadionów, ekranów startowych oraz zdjęć zawodników z galerii sław…

Dodanie/Edycja Portretu Prezesa
Proszę nazwać gotowe zdjęcie tak jak to było w przypadku zawodników (nazwisko i dwie pierwsze litery imieniaDDMMRRRR np. Berlusconisi29091936),
gotowy plik skopiuj do tego folderu: FIFA MANAGER > user >picture.
Zdjęcie nie może być skompresowane i powinno być zapisane w formacie 24 mapy bitowej (.BMP). Rozmiar musi wynosić 160×160 pikseli.

Galeria Sław
Możesz dodać swoich byłych zawodników do swoje klubowej Galerii Sław. Stwórz zdjęcie zawodnika tak jak zwykle.
Następnie skopiuj je do HallOfFame\PicturesHallOfFamer (jeśli nie masz powyższego folderu stworzy go sam).
Nazwa pliku musi być w następującym formacie: Unikalne klubowe ID_MilerTi_9_30071970.tga
Unikalne ID zespołu możesz znaleźć w edytorze. Po ID oddzielonego podkreśleniem musisz podać nazwisko gracza oraz dwie pierwsze litery jego imienia.
Po następnym podkreśleniu wstawiasz numer koszulki i kompletną datę urodzin, co daje już pełną nazwę pliku. Wszystkie inne informacje na temat zawodnika w Galerii Sław pozostaną puste.

Zmiana Ekranu Ładowanie Meczu 3D
Jeśli masz zainstalowaną aktualizację do FIFA Manager 08 można użyć własnego obrazka, jako tła podczas ładowanie się ekranu meczu 3D. Wystarczy skopiować obraz/y w formacie .BMP do następującego katalogu:
… \EA SPORTS\FIFA MANAGER 08\user\loading3Dmatchbackground
Uwaga: To działa tylko po aktualizacji FIFA Manager 08!

Portret Menadżera (FIFAM 08)
Zdjęcie nie może być skompresowane i powinno być zapisane w formacie 24 mapy bitowej (.BMP). Rozmiar musi wynosić 160×160 pikseli, następnie nazwij dowolnie plik.
Tak przygotowane zdjęcie umieść w FIFA Manager > User > Portrait directory.

Zdjęcia Miast
W celu dodania zdjęć do istniejącej już kolekcji, zapisz je w formacie bitmapy (.BMP), rozmiar 800×600 pikseli w folderze User > City directory. Nazwa pliku powinna być identyczna z nazwą klubu.
Uwaga: Opcja ta działa poprawnie tylko po pierwszej aktualizacji do FIFA Manager 08. W podstawowej wersji gry nowe zdjęcia nie są poprawnie wyświetlane na kilku ekranach.

Zdjęcia stadionów
W FIFAM możesz dodawać własne zdjęcia stadionów do gry. Będą one używane jako tła na niektórych ekranach.
W celu dodania zdjęcia do już istniejącej kolekcji, zapisz je w formacie .TGA z kanałem alfa, w rozmiarze 800×600 pikseli w folderze User > Stadiumpics directory. Nazwa pliku powinna być identyczna z nazwą klubu (np. Barcelona.tga).