Jak stworzyć własny herb.

8

Masz ochotę zrobić herb dla swojego zespołu, ale nie bardzo wiesz jak się do tego zabrać? W tym poradniku poprowadzę cię przez cały proces tworzenia herbu który będzie poprawnie wyświetlany w grze.

Ważne:
Każdy herb musi zostać wykonany w czterech rozdzielczościach: 32 x 32, 64 x 64, 128 x 128 oraz 256×256.
Plik musi mieć taką sama nazwę jak zespół dla którego jest tworzony i zostać zapisany w odpowiednim dla swojej rozdzielczości folderze:

Badges/Państwo/Badge32
Badges/Państwo/Badge64
Badges/Państwo/Badge128
Badges/Państwo/Badge256

Państwo = w to miejsce wpisujemy angielską nawę państwa np: Polska = Poland

Krok pierwszy:
Otwieramy nasz obrazek herbu, dobrze żeby miał wymiary min. 256 x 256 pikseli, mniejszy plik będzie źle prezentował w grze.

Krok drugi:
Z zakładki obraz wybieramy polecenie skaluj obraz wpisujemy wartość 256 x 256.

Krok trzeci:
Z zakładki warstwa wybieramy opcję przezroczystość i dodaj kanał alfa.

Krok czwarty:
Z przybornika wybieramy narzędzie różdżka i za jego pomocą usuwamy tło obrazka, a następnie usuwamy je za pomocą klawisza del.

Krok piąty:
Teraz z zakładki zaznaczenia wybieramy wszystko, a z zakładki edycja polecenie kopiuj.

Krok szósty:
Tworzymy nowy plik: zakładka plik – polecenie nowy i ustalamy jego wielkość na 256x 256 pikseli, a w opcjach zaawansowanych: Wypełnienie: przezroczysta.

Krok siódmy:
Gdy otworzy nam się okno nowego obrazka, wybieramy zakładkę edycja i polecenie wklej, następnie zapisujemy plik jako obraz z TarGA (rozszerzenie *.tga) na pytanie programu co zrobić z warstwami odpowiadamy „połącz widoczne warstwy”, natomiast w następnym okienku zaznaczamy kompresja RLE oraz początek w lewym dolnym rogu.

Krok ósmy:
Ostatnim krokiem jest zmniejszenie herbu do pozostałych rozdzielczości, czyli 32 x 32, 64 x 64, 128 x 128 i zapisanie powstałych plików w odpowiednich folderach.